Kontakt

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Adres

Telefon

Faks

E-mail

Muzeum Ziemi Kłodzkiej
w Kłodzku
ul. Łukasiewicza 4
57-300 Kłodzko

+48 74 867 35 70
+48 74 867 38 95

+48 74 865 96 65

sekretariat@muzeum.klodzko.pl

nip

regon

rejestr muzeów

konto bankowe

883-10-14-776

000596607

PRM/68/01

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Kłodzku

38 9588 0004 7100 1140 2000 0010

Dane kontaktowe

Administracja Muzeum

Działy merytoryczne

Dyrektor

Dział Ewidencji Zabytków

kustosz Krzysztof Miszkiewicz
dyrektor@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 19)

starszy kustosz Lucyna Świst
dez@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 29)

Kierownik administracyjny

Dział Naukowo-Oœwiatowy

Małgorzata Leœśnik
adm@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 18)

kustosz Joanna Jakubowicz
adiunkt Malwina Karp
asystent muzealny Anna Franczukowska
dno@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 23)

Księgowoœść

Dział Historyczny

Jadwiga Niemczuk
ksiegowosc@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 26)

starszy kustosz –Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
dh@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 27)

 

 

Dział Sztuki

kustosz –Joanna Stoklasek-Michalak
ds@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 27)

Z powodu długoterminowego urlopu kustosza działu pisma w sprawie kwerend prosimy kierować na adres Działu Ewidencji Zabytków: dez@muzeum.klodzko.pl

Biblioteka Naukowa

kustosz– Irena Klimaszewska
biblioteka@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 21)

Pracownia fotograficzna

Tomasz Gmerek
tomasz.gmerek@muzeum.klodzko.pl
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 28)

Pracownia stolarska

stolarz renowator Ireneusz Żebrak
tel. +48 74 867 35 70 (wew. 31)