Dział Historyczny

Dział Historyczny zajmuje się gromadzeniem, naukowym opracowaniem, a następnie udostępnianiem w formie ekspozycji i publikacji, obiektów związanych z historią ziemi kłodzkiej. Zakres zainteresowań chronologiczny pozyskiwanych eksponatów: od najstarszych dziejów po czasy współczesne.

Muzealia Działu Historycznego reprezentują następujące grupy:

 1. materiały archiwalne (rękopisy, maszynopisy, druki)
 2. materiały ikonograficzne (pocztówki, fotografie)
 3. materiały kartograficzne (mapy, plany, atlasy)
 4. obiekty techniki i kultury materialnej (narzędzia, urządzenia, przedmioty codziennego użytku, stroje mieszczańskie, wytwory produkcji rzemieślniczej i przemysłowej)
 5. materiały numizmatyczne (monety, banknoty, pieniądze zastępcze)
 6. materiały sfragistyczne (tłoki pieczętne, pieczęcie)
 7. materiały medalierskie (medale pamiątkowe, odznaczenia, oznaki turystyczne)
 8. realia historyczne (pamiątki historyczne, militaria ruchome, sztandary, umundurowania)
 9. obiekty archeologiczne (wytwory dawnych kultur, ślady terenowe pierwotnego osadnictwa)

Publikacje dot. zbiorów Działu Historycznego:

 1. „Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, Kłodzko 2008 – zawiera omówienie poszczególnych kolekcji Działu: opr. K. Oniszczuk-Awiżeń, B. Frydrych
 2. „Ziemia Kłodzka w dawnej kartografii”, Kłodzko 1995 – katalog kolekcji kartograficznej: opr. K. Oniszczuk-Awiżeń (odbyła się także wówczas prezentacja kolekcji na wystawie czasowej)
 3. „Oblicze miasta”, Kłodzko 1986 – zawiera katalog prezentowanych na wystawie stałej eksponatów (związanych z dziejami Kłodzka): opr. K. Oniszczuk-Awiżeń
 4. „Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX-XX w., Kłodzko 2001 – katalog obiektów kultury materialnej z pocz. XX w. prezentowanych na wystawie czasowej (opr. K. Oniszczuk-Awiżeń, K. Toczyńska-Rudysz)
 5. K. Oniszczuk-Awiżeń, Katalogi firmowe hut szkła z terenu ziemi kłodzkiej w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej, „Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej”, nr 10, Kłodzko 2009
 6. "Kłodzko na dawnej karcie pocztowej" (opr. K. Oniszczuk-Awiżeń)
Kontakt
Osoba odpowiedzialna e-mail Telefon
starszy kustosz
Krystyna Oniszczuk-Awiżeń
dh@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 27)

Kłodzko w średniowieczu

Kłodzko w średniowieczu

W grudniu 2009 r. kłodzkie muzeum wydało kolejną publikację poświęconą historii miasta - przewodnik po wystawie Kłodzko w średniowieczu. Odnalezienie śladów kłodzkiego średniowiecza podczas prac nad wystawą nie było zadaniem łatwym; wymagało przeprowadzenia wielu kwerend i przeszukania ogromnej liczby źródeł.

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Zapraszamy na spacer po Kłodzku sprzed stu lat – publikacja – Kłodzko na dawnej karcie pocztowej – wydana w grudniu 2010 r. powstała w efekcie opracowania części kolekcji muzealnej filokartystycznej.

Subskrybuje zawartość