Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Zapraszamy na spacer po Kłodzku sprzed stu lat – publikacja – Kłodzko na dawnej karcie pocztowej – wydana w grudniu 2010 r. powstała w efekcie opracowania części kolekcji muzealnej filokartystycznej.

W zbiorach muzeum znajduje się dziś blisko 1660 dawnych kart pocztowych. Wiodący profil stanowią pocztówki krajobrazowe z widokami miejscowości ziemi kłodzkiej. Jest ich około 1440, w tej liczbie ponad 260 z przedstawieniami Kłodzka. Są one szczególnie cenne, gdyż dokumentują okres najbogatszy w przemiany architektoniczno-urbanistyczne miasta.

Album prezentuje 82 karty pocztowe pochodzące ze zbiorów kłodzkiego muzeum. Widokówki, opatrzone obszernymi komentarzami w języku polskim i niemieckim, umożliwiają analizę rozwoju miasta i zachodzących przemian od końca XIX do połowy XX w., poznanie obiektów i miejsc już nieistniejących, jak i tych, które zachowały się do naszych czasów.

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej=Glatz in alten Postkarten aus den beständen  des Museums des Glatzer Landes.
Wybór materiałów i tekst: Krystyna Oniszczuk-Awiżeń. Tłumaczenie: Małgorzata Ziemacka. Fotografie: Tomasz Gmerek. Opracowanie graficzne, łamanie i druk: Webbart – Robert Bartlewski. Kłodzko 2010, ss. 71, 21x30 cm.

Cena: 35zł