Dział Naukowo-Oświatowy

Misją Działu Naukowo-Oświatowego jest upowszechnianie wiedzy na temat regionu, historii i sztuki. Prowadzone działania edukacyjne skupiają się wokół tematyki regionalnej jak i również służą wszechstronnemu rozwojowi człowieka. Dział rganizuje wykłady, prelekcje, warsztaty, prezentacje filmów oraz lekcje muzealne. Pragniemy pokazywać bogaty zbiór eksponatów, które gromadzi muzeum, zainteresować i zainspirować do poznawania historii naszej małej ojczyzny, czerpania z niej wiedzy i wyciągania wniosków. Docieranie do szerokiego grona odbiorców, uczenie ich przez obcowanie ze sztuką, poznawanie bogactwa materialnego i duchowego  naszego regionu, w którym spotkały się kultury różnych narodów to główne zadania uczące wrażliwości, szacunku oraz tolerancji dla inności.

Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych muzeum (również z Działu Sztuki i Biblioteki Naukowej) lub zapraszanych gości. Staramy się naszą ofertę edukacyjną dostosowywać do wszystkich grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie, dorośli, seniorzy).
Popularyzujemy ideę muzeum otwartego. Wychodzimy poza mury instytucji, lekcje muzealne  prowadzone są  w mieście, by „ in situ” podziwiać zabytki  i odkrywać  zaklęte w nich historie. Od lat zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych nauczycieli (w każdy pierwszy czwartek miesiąca w muzeum spotykają się nauczyciele/bibliotekarze, aby ustalić i zapoznać się z aktualną ofertą edukacyjną naszego muzeum). Angażujemy się społecznie współpracując ze stowarzyszeniami i Wolontariatem Europejskim. Dział podejmuje również działania popularyzatorskie, reklamowe oraz wystawiennicze.

Lekcje i warsztaty muzealne prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach otwarcia muzeum (10.00 - 16.00), trwają od 45 min. do 120 min. i przygotowane są dla grup w zależności od zajęć od 10 do- 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu: telefonicznie - 74 867 35 70 w. 23 lub osobiście w Dziale Naukowo-Oświatowym MZK.

 

Kontakt
Osoby odpowiedzialne e-mail Telefon

kustosz
Joanna Jakubowicz

dno@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 23)
asystent muzealny
Anna Franczukowska
dno@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 23)
adiunkt
Malwina Karp
dno@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 23)

Działania edukacyjne

dzieci

Działania edukacyjne Muzeum Ziemi Kłodzkiej skupiają się przede wszystkim wokół tematyki regionalnej. Zapraszamy na wykłady, prelekcje, warsztaty, prezentacje filmów, lekcje muzealne i biblioteczne. Zajęcia realizowane są przez pracowników naukowych muzeum lub zapraszanych gości. Staramy się dostosować naszą ofertę edukacyjną do wszystkich grup wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie).

Subskrybuje zawartość