Dział Sztuki

No public posts in this group. You must login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Dział Sztuki opracowuje i udostępnia zabytki sztuki, które w szerokim pojęciu dotyczą Ziemi Kłodzkiej: począwszy od muzealiów pochodzących z regionu, poprzez związane z działającymi tu twórcami, na eksponatach prezentujących Ziemię Kłodzką skończywszy.

Zróżnicowane zbiory Muzeum obejmują zarówno eksponaty o wartości artystycznej - rzeźbę (głównie sakralną), malarstwo (religijne, historyczne, rodzajowe i pejzażowe) oraz grafikę (w tym linoryt, staloryt, miedzioryt i in.) - jak i zabytki sztuki użytkowej, m.in. meble, kufry i naczynia. Szczególnie bogata - zaprezentowana na wystawie stałej - jest kolekcja zegarów pochodzących z czasów uprzemysłowienia tego terenu. Atrakcyjna kolekcja szkła artystycznego, tworzonego na Ziemi Kłodzkiej po 1945 roku, jest prezentowana w formie stałej wystawy wpisując się w regionalną tradycję szklarstwa.

Dział Sztuki we współpracy z Działem Ewidencji określa kondycję przechowywanych muzealiów i dba o ich konserwację. We współpracy z Działem Naukowo-Oświatowym opracowuje lekcje muzealne w oparciu o przechowywane muzealia.

Z powodu długoterminowego urlopu kustosza działu pisma w sprawie kwerend prosimy kierować na adres Działu Ewidencji Zabytków: dez@muzeum.klodzko.pl

Kontakt
Osoba odpowiedzialna e-mail Telefon
kustosz
Joanna Stoklasek-Michalak
ds@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 27)
Subskrybuje zawartość