Władysław Biskup (1937-2020)

Władysław Biskup (z prawej strony) na Śnieżniku, 1969 r. fot. Tadeusz Jażdżewski
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 26 listopada 2020 r. Władysława Biskupa – nestora kłodzkiej turystyki, legendy ratownictwa górskiego, Członka Honorowego GOPR, przewodnika sudeckiego, znanego i długoletniego działacza PTTK, wielkiego pasjonata turystyki górskiej.
Współpraca Władysława Biskupa z naszym Muzeum rozpoczęła się w 1966 roku. Zapoczątkowała ją przyjaźń z pracującym tu Tadziem Jażdżewskim, potem też z innymi pracownikami, Renią Kuźmińską, Bożeną Halicką... i w ostatnich latach z Tomkiem Gmerkiem. Główną nicią tej wzajemnej sympatii były wspólne zainteresowania, wręcz pasja do wędrówek górskich i fotografii. Wspólnie z Tadeuszem organizował wystawy fotograficzne w Muzeum. W 1967 r. przygotowali razem wystawę odznak turystycznych z własnych zbiorów, powstałych w efekcie uczestnictwa w licznych rajdach, zjazdach i innych turystycznych wydarzeniach. Ta inicjatywa dała początek dzisiejszej, bogatej, muzealnej kolekcji polskich odznak turystycznych. Podziwiając pasję Władzia do turystyki rowerowej i jego wyprawę dookoła Polski, którą podjął w dość już zaawansowanym wieku, Muzeum zorganizowało z Nim spotkanie w 2009 roku.
Choć odeszli z Muzeum dawni jego przyjaciele, nadal nas odwiedzał. W ostatnich latach dzielił się z nami ciekawymi odkryciami w swym bogatym domowym archiwum – część tych skarbów wzbogaciło na stałe nasze zbiory. Dziękujemy. Będzie nam brakowało kontaktów z Władziem.
Władysław Biskup pochowany został 2 grudnia w Gręboszowie. Pożegnała go brać turystyczna – pięć pocztów sztandarowych reprezentujących: Koło Przewodników Sudeckich w Kłodzku, Zarząd Główny GOPR – Zakopane, Grupę Podhalańską GOPR, Grupę Beskidzką GOPR oraz Grupę Sudecką GOPR. Tego samego dnia Mszę św. w Jego intencji odprawił w Archikatedrze we Wrocławiu Artur Szela, ks. kapelan GOPR Grupy Sudeckiej. Natomiast 5 grudnia odprawiona została Msza św. w Kłodzku w kościele pw. Wniebowzięcia NMP.