Władysław Biskup (z prawej strony) na Śnieżniku, 1969 r. fot. Tadeusz Jażdżewski