Zdarzenia

12-09-2014
12.09.2014 18:00

„Powroty” to wystawa podsumowująca całokształt twórczości Ryszarda Bilana. Na ekspozycji pokazane zostaną prace malarskie, graficzne  oraz rzeźby artysty powstałe  w ostatnim trzydziestoleciu.

Imprezę uświetni występ Ewy Żurakowskiej inspirowany malarstwem i tekstami Ryszarda Bilana oraz wielokulturowością ziemi kłodzkiej. Polifonie wokalne będą dialogiem z wielowarstwową formą obrazów artysty.

20-09-2014
20.09.2014 17:00

Zapraszamy do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku na otwarcie wystawy „Śląsk w kartografii XV-XVIII w.", które odbędzie się 20 września 2014 o godz. 17.00. Na wystawie zaprezentowane zostaną  mapy, książki i weduty śląskich miast ze zbiorów Haus Schlesien w Königswinter, w tym słynna mapa wrocławskiego nauczyciela i kartografa Martina Helwiga z 1561 r. To niezwykłe pod względem technicznym i estetycznym dzieło kartografii stało się na ponad sto lat wzorem dla wszystkich innych map śląskich.

09-10-2014
09.10.2014 16:00

10-10-2014
09.10.2014 16:00
Koniec: 10.10.2014 17:00

Subskrybuje zawartość