XVII Dolnośląski Festiwal Nauki

09.10.2014 16:00
10.10.2014 17:00
dfn_xvii_plakat_v3c_FINAL-page-001.JPG

VII Dolnośląski Festiwal Nauki w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą popularnonaukową organizowaną co roku we wrześniu (edycja stacjonarna) i październiku (sesje wyjazdowe w Legnicy, Zgorzelcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich, Kłodzku oraz Bystrzycy Kłodzkiej) przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane. Jest adresowany do wszystkich interesujących się nauką, kulturą, sztuką, ciekawymi zjawiskami otaczającego nas świata.

(...) Festiwal Nauki ma być wielką "pigułką edukacyjną" - w krótkim czasie można wysłuchać ciekawych wykładów, brać udział w dyskusjach z uczonymi, zwiedzać na co dzień niedostępne laboratoria i warsztaty badawcze przyrodników, lekarzy, inżynierów, humanistów i artystów.

Organizatorzy festiwalu chcą uczestniczyć w procesie kształtowania społeczeństwa dysponującego coraz większym zasobem i poziomem wiedzy, przekonać, że wiedza stoi w centrum najważniejszych procesów cywilizacyjnych i że od sposobu i wielkości finansowania nauki zależy poziom i wykształcenie społeczeństwa, a więc nasze miejsce w Unii Europejskiej i na świecie.

Festiwal Nauki to także sposób na integrację środowiska naukowego wokół promowania nauki, kształtowanie postaw odpowiedzialności uczonych za wykorzystywanie odkryć naukowych, promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych, uzdolnionej młodzieży oraz pomoc w wyborze kierunku studiów wyższych. To sposób na zainteresowanie przemysłu i firm potencjalnymi możliwościami zastosowań badań i odkryć naukowych.

 

Zapraszamy!

 

2014-10-09: 16:00 - 17:00

wykład, dyskusja

Kulisy dojścia Hitlera do władzy. Dwa serca, dwie dusze

mgr Mirosław Schwate (emeryt służb MSW)
mgr Henryk Grzybowski

 

2014-10-10: 09:00 - 10:00

wykład

Złoto - natura i oczarowania

mgr Antoni Stryjewski (geolog, Muzeum Mineralogiczne, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, UWr)

 

2014-10-10: 10:00 - 12:00

Konkurs recytatorski poezji niemieckiej

dr Jan Pacholski (literaturoznawca i kulturoznawca, Wydział Filologiczny, UWr)
studenci koła naukowego, Instytut Filologii Germańskiej, UWr

 

2014-10-10: 12:00 - 13:00

wykład

"Ścieżki rozumu w farmakologii", czyli jak nie dać się złapać reklamom środków medycznych

dr n. farm Magdalena Hurkacz (analityk medyczny, farmakolog kliniczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, UMW)

 

2014-10-10: 16:00 - 17:00

wykład, dyskusja

Od planu Schlieffena do operacji Barbarossa - dlaczego Niemcy przegrywają wojny?

mgr Jacek Jędrysiak (doktorant, Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, UWr)
mgr Krzysztof Widziński

 

 

Wstęp wolny!

____________________________________________________________________________

więcej informacji na:

http://www.festiwal.wroc.pl/2014/?c=events&year=2014&do=searchresult

http://www.festiwal.wroc.pl/down/festiwal_nauki_2014.pdf