Wydawnictwa

Żywot Arnošta z Pardubic według Walentego Krautwalda

arnost.jpg

Wszystkim zainteresowanym dziejami Kłodzczyzny polecamy wydane w tym roku przez muzeum nieznane dotychczas źródło, powstałe na początku epoki nowożytnej, a mianowicie biografię Arnošta z Pardubic, napisaną przez pochodzącego z Nysy humanistę – Walentego Krautwalda (1490-1545), notariusza w kancelarii wrocławskiego biskupa Jana Turzona.

Kłodzko w średniowieczu

Kłodzko w średniowieczu

W grudniu 2009 r. kłodzkie muzeum wydało kolejną publikację poświęconą historii miasta - przewodnik po wystawie Kłodzko w średniowieczu. Odnalezienie śladów kłodzkiego średniowiecza podczas prac nad wystawą nie było zadaniem łatwym; wymagało przeprowadzenia wielu kwerend i przeszukania ogromnej liczby źródeł.

Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej NR 10

Zeszyty 10.jpg

Miło nam poinformować, że właśnie ukazał się dziesiąty tom periodyku  popularno-naukowegoMuzeum, który zgodnie z ustalonym przed laty programem, zawiera materiały zajmujące się szeroko pojętą problematyką regionu kłodzkiego: jego dziejami, rozwojem kulturalnym, zagadnieniami społeczno-gospodarczymi, jak również prezentuje zbiory i dokonania kłodzkiego muzeum.

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Kłodzko na dawnej karcie pocztowej

Zapraszamy na spacer po Kłodzku sprzed stu lat – publikacja – Kłodzko na dawnej karcie pocztowej – wydana w grudniu 2010 r. powstała w efekcie opracowania części kolekcji muzealnej filokartystycznej.

Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka

Marianna Orańska a Ziemia Kłodzka

Rok 2010, ogłoszony Rokiem Marianny Orańskiej, stał się okazją do podjęcia przez różnego rodzaju dolnośląskie instytucje szeregu działań promujących osobę królewny. Bardzo aktywnie włączyło się w te przedsięwzięcia kłodzkie muzeum, organizując sympozjum naukowe Marianna Orańska a ziemia kłodzka, przygotowując wystawę planszową, która prezentowała dokonania Marianny Orańskiej na ziemi kłodzkiej, jak również publikując materiały z sympozjum.

Subskrybuje zawartość