Wydawnictwa

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 3.

Zeszyty 3.jpg

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 3. Kłodzko 1990, ss. 171, 17x24 cm.

Cena: 10zł

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 4.

Zeszyty 4.jpg

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 4. Kłodzko 1992, ss. 164, 17x24 cm.

Cena: 10zł

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 5.

Zeszyty 5_0.jpg

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 5. Red. Zyta Kwiecińska. Kłodzko 1994, ss. 223, 17x24 cm.

Cena: 10zł

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 6.

Zeszyty 6_0.jpg

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 6. Red. Zyta Kwiecińska. Kłodzko 1998, ss. 192, 17x24 cm.

Cena: 10zł

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 7. Red. Zyta Kwiecińska. Kłodzko 2001, ss. 212, 17x24 cm.

Cena: 15zł

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 8-9. Red. Ryszard Gładkiewicz. Kłodzko 2007, ss. 296, 17x24 cm.

Cena: 25zł

Z dziejów Kłodzka. Katalog wystawy.

Z dziejów Kłodzka.jpg

Ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem, w polskiej, czeskiej i angielskiej wersji językowej, zawiera szkic dziejów Kłodzka oraz opis prezentowanych na wystawie eksponatów. Dzięki zastosowaniu w części katalogowej układu chronologicznego, zgodnego z przyjętym na wystawie podziałem na kilkanaście sal ekspozycyjnych, publikacja stanowi doskonały przewodnik po wystawie.

Zaczęło się w Bad Reinerz… Tradycje muzyczne Dusznik Zdroju.

Publikacja towarzysząca wystawie przygotowanej przez kłodzkie muzeum z okazji jubileuszowego 60. Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach-Zdroju. Na podstawie materiału ikonograficznego, opatrzonego obszernymi komentarzami w języku polskim, niemieckim i angielskim, ukazana została historia festiwali i bogata przeszłość muzyczna uzdrowiska.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne na tle tradycji szklarstwa Ziemi Kłodzkiej.

Współczesne kłodzkie szkło artystyczne.jpg

Bogato ilustrowana publikacja towarzysząca wystawie pod tym samym tytułem zawiera, w części zasadniczej, katalog muzealnej  kolekcji współczesnego szkła artystycznego, gdzie oprócz opisów prac znajdziemy noty biograficzne wszystkich autorów obiektów prezentowanych na wystawie. Część katalogową poprzedza obszerne wprowadzenie omawiające rolę szkła w kulturze europejskiej, dzieje szklarstwa na ziem i kłodzkiej i opis kolekcji wyrobów ze szkła gromadzonych przez kłodzkie muzeum.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Przewodnik po zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej.jpg

Bogato ilustrowana publikacja wydana z okazji 45-lecia Muzeum prezentuje poszczególne kolekcje i najciekawsze obiekty pozyskane w latach działalności placówki.  Przedstawiono krótką charakterystykę zbiorów Działów Sztuki, Historycznego, Ewidencji Zabytków, Geologiczno-Geograficznego i Biblioteki Naukowej, a więc wszystkie muzealne kolekcje z zakresu historii, archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki, piśmiennictwa i rzemiosła.

Subskrybuje zawartość