Wydawnictwa

Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum.

Michał Klahr Starszy.jpg

Katalog wystawy przygotowanej w 300-lecie urodzin i 250-lecie śmierci jednego z czołowych śląskich artystów 1. połowy XVIII stulecia prezentuje postać i dorobek twórczy artysty oraz opis wraz z materiałem ikonograficznym eksponowanych na wystawie dzieł.

Kłodzko, dzieje miasta.

Pierwsza polska monografia Kłodzka, przedstawiająca miasto od czasów prehistorycznych po lata 90. XX w. Obszerne rozdziały opowiadają o pradziejach i średniowieczu w Kłodzku, czasach nowożytnych, życiu miasta w XIX i na początku XX w. oraz jego powojennych losach. W pracy znajdziemy osobne rozdziały poświęcone dziejom sztuki w Kłodzku oraz jego środowisku przyrodniczemu. Publikacja zawiera bardzo bogaty materiał ikonograficzny.

Grafika i malarstwo pejzażowe na Ziemi Kłodzkiej w XX stuleciu – pokolenia. Katalog wystawy 9 IV – 16 V 1999.

Grafika malarstwo pejzażowe na Ziemi Kłodzkiej w XX w..jpg

Katalog towarzyszący wystawie pod tym samym tytułem prezentuje zarówno dorobek twórców młodego pokolenia, tj. artystów tworzących od lat 60. po 90. XX w., prace pokolenia powojennego, jak też grupy kłodzkich malarzy pochodzenia niemieckiego skupionych przed 1945 r. wokół „Verein für Glatzer Heimatkunde”

Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku.

Dom w Zwierciadle minionego czasu.jpg

Publikacja towarzysząca wystawie pt. Dom w zwierciadle minionego czasu. Przestrzeń kulturowo-społeczna na przełomie XIX i XX wieku zawiera teksty będące próbą odtworzenia wizerunku domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w., stąd część artykułów porusza problem kultury mieszczańskiej w sposób uniwersalny, część bezpośrednio wiąże się z Kłodzkiem, ukazując jego oblicze i przemiany zachodzące w tym okresie.

Ryszard Bilan. Powroty. Malarstwo, grafika, rzeźba.

Powroty - okładka.jpg

Katalog jest publikacją towarzyszącą wystawie otwartej 12.09.2014 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. W katalogu znalazł się biogram Ryszarda Bilana, fragmenty wywiadu z artystą oraz krótkie podsumowania jego twórczości malarskiej, graficznej oraz rzeźbiarskiej. Bogato ilustrowane wydawnictwo ukazuje przekrój dorobku artystycznego z ostatnich 40. lat.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 50 lat dla regionu 1963-2013.

50lat_cover.jpg

Chcąc uczcić przypadający w 2013 r. jubileusz 50-lecia działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej placówka wydała publikację poświęconą jej wieloletniemu dorobkowi. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część zatytułowana 50 wydarzeń na 50-lecie zawiera krótki przegląd wybranych wydarzeń organizowanych przez Muzeum w latach 1963-2013.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 12

zeszyty.png

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 12, red. Irena Klimaszewska, Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2013, ss. 284.

Miło nam poinformować, że ukazał się 12. tom znanego muzealnego periodyku, w którym dominuje problematyka historyczna regionu kłodzkiego, a zawartość tradycyjnie została podzielona na następujące bloki: Artykuły; Dokumenty i materiały; Recenzje, omówienia, polemiki; Kronika; Nekrologi.

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” 2011, nr 11

okladka_zeszyty_11.jpg

Zainteresowanych dziejami Kłodzczyny pragniemy zawiadomić, że właśnie ukazał się kolejny, 11. numer „Zeszytów”. Jak sądzimy będzie on ciekawą lekturą, zawiera bowiem materiał będący efektem prac badawczych nad dziejami Kłodzczyzny, poruszający  tematy, których brak w literaturze polskojęzycznej dotyczącej regionu kłodzkiego był bardzo wyraźny.

Jak skrzat Teofil zwiedzał muzeum w Kłodzku

Rysunek1.jpg

Przewodnik po Muzeum Ziemi Kłodzkiej, adresowany do dzieci w wieku 7-11 lat. Intencją wydania publikacji, opracowanej w formie bajeczki, była chęć dotarcia do najmłodszych gości naszej placówki, w celu dostarczenia dzieciom podstawowych, dostosowanych do ich percepcji, wiadomości na temat muzeum i jego zbiorów. Chcemy także, aby książeczka była wykorzystywana jako materiał pomocniczy do organizowanych przez naszą placówkę lekcji muzealnych i warsztatów dla najmłodszych.

Żywot Arnošta z Pardubic według Walentego Krautwalda

arnost.jpg

Wszystkim zainteresowanym dziejami Kłodzczyzny polecamy wydane w tym roku przez muzeum nieznane dotychczas źródło, powstałe na początku epoki nowożytnej, a mianowicie biografię Arnošta z Pardubic, napisaną przez pochodzącego z Nysy humanistę – Walentego Krautwalda (1490-1545), notariusza w kancelarii wrocławskiego biskupa Jana Turzona.

Subskrybuje zawartość