"Zieleńszy odcień bieli" spotkanie z Dorotą Węgrzyn o życiu i twórczosci Anny Zelenay