W kolędowy czas - Koncert Miejskiego Chóru Mieszanego Lutnia