Usługi ksero

Muzeum Ziemi Kłodzkiej oferuje odpłatne wykonanie usług kserograficznych

  1. Zasady korzystania z księgozbioru muzealnego określa Regulamin Biblioteki Naukowej Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
  2. W uzasadnionych przypadkach decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty za usługi kserograficzne podejmuje dyrektor Muzeum.
  3. Kserowaniu nie podlegają archiwalia i materiały biblioteczne wydane przed 1945 r.
  4. W uzasadnionych przypadkach, np. na prośbę autorów publikacji, współpracujących z Muzeum placówek kulturalno-oświatowych, wykonuje się za zgodą dyrektora Muzeum kserokopie materiałów archiwalnych.
Cena za odbitkę kserograficzną
Rodzaj odbitki Format Cena
Wydawnictwa współczesne A4 0,40 zł
A3 0,80 zł
Wydawnictwa archiwalne A4 4,00 zł
A3 8,00 zł
Drukowanie

A4

A3

0,40 zł

0,80 zł

Skanowanie A4 0,20 zł