Uroczyste otwarcie Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu

387324089_650172310317046_5761050262573477763_n.jpg
 We wtorek 24 października br. uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu Centrum Dawnych Technik Garncarskich w Bolesławcu.
W Urzędzie Miejskim w Bolesławcu gościom zaprezentowano efekty współpracy polsko-czeskiej w ramach projektu Via Fabrilis realizowanego w latach 2010–2023. W programie znalazła się także wystawa współczesnego wzornictwa ceramiki bolesławieckiej oraz prezentacja multimedialna kilkudziesięciu instytucji uczestniczących w polsko-czeskim projekcie: „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Projekt ten realizowany jest od 2020 r. przez Gminę Miejską Bolesławiec we współpracy z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Miasto Jaroměř we współpracy z Městské muzeum v Jaroměři oraz Gminę Miejską Kłodzko we współpracy z Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. Gratulujemy naszym partnerom i przyjaciołom! Zachęcamy do odwiedzania bolesławieckiego muzeum!

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
Projekt współfinansowany ze środków:Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
Dofinansowanie z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.