Sympozjum z okazji 70-lecia Oddziału PTTK "Ziemi Kłodzkiej"