Skarby numizmatyczne w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej