Sieć agenturalna na ziemi kłodzkiej, czyli jak Urząd Bezpieczeństwa werbował agentów w latach 1945-1956

21.04.2023 17:00
Kopia_zapasowa_Nowy CorelDRAW X4 Graphic.jpg

Wykład dra Krzysztofa Łagojdy pt. Sieć agenturalna na ziemi kłodzkiej, czyli jak Urząd Bezpieczeństwa werbował agentów w latach 1945-1956

21 kwietnia (piątek) o godz. 17.00.

Prelekcja będzie dotyczyła kwestii metod działania aparatu represji w regionie po 1945 r., w tym organizacji istniejącej tu sieci współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa. 

Ten mało znany i kontrowersyjny temat zaprezentuje dr Krzysztof  Łagojda - historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zbrodni katyńskiej oraz okresu stalinowskiego w Polsce. K. Łagojda jest autorem licznych artykułów, które publikował na łamach takich czasopism jak: „Dzieje Najnowsze”, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, „Przegląd Zachodni”, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej”, „Komunizm: System-Ludzie-Dokumentacja”. W swoim dorobku ma też tak ważną publikację, jak: Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty. Wkrótce ukaże się drukiem jego praca doktorska pt. Totalitaryzm na peryferiach? Stalinizm ziemi kłodzkiej w latach 1948-1956 na którą wszyscy zainteresowani powojenną historią Kłodzczyzny z pewnością niecierpliwie czekają.