Ryszard Bilan. Powroty. Malarstwo, grafika, rzeźba.

Powroty - okładka.jpg

Katalog jest publikacją towarzyszącą wystawie otwartej 12.09.2014 r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. W katalogu znalazł się biogram Ryszarda Bilana, fragmenty wywiadu z artystą oraz krótkie podsumowania jego twórczości malarskiej, graficznej oraz rzeźbiarskiej. Bogato ilustrowane wydawnictwo ukazuje przekrój dorobku artystycznego z ostatnich 40. lat.

Wybór materiałów i tekst: Joanna Jakubowicz. Korekta: Irena Klimaszewska. Fotografie: Tomasz Gmerek. Opracowanie graficzne, skład: Aleksandra Zimoch. Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2014

Ryszard Bilan. Powroty. Malarstwo, grafika, rzeźba. Oprac. Joanna Jakubowicz. Korekta: Irena Klimaszewska. Fotografie: Tomasz Gmerek. Opracowanie graficzne, skład: Aleksandra Zimoch. Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej 2014, ss. 42, 21x30 cm.

Cena: 20zł