Remont Muzeum

Gmina Miejska Kłodzko realizuje modernizację obiektu zabytkowego Muzeum Ziemi Kłodzkiej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, pn. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
 

Realizacja projektu na łączną wartość 1 000 000 euro jest założona do końca 2021 roku, a najważniejsze prace remontowe zostaną wykonane do końca bieżącego roku. To pierwsza tak duża modernizacja obiektu od czasu, funkcjonowania muzeum w budynku dawnego konwiktu jezuickiego.

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis

Nr osi priorytetowej: 11.2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia

Całkowita wartość projektu: 3 402 287,89 EUR
Kwota dofinansowania: 2 410 606,73 EUR

Partner Wiodący: Gmina Miejska Bolesławiec
Partnerzy Projektu:
Gmina Miejska Kłodzko, Město Jaroměř

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska,
nr projektu
CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

Przyznane środki finansowe z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

514 685,61 PLN

Ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultur

 

Zapraszamy do oglądania filmów przygotowanych przez Telewizję Kłodzką: