Przedwojenna kartka pocztowa ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej