Promocja najnowszego "Zeszytu Muzeum Ziemi Kłodzkiej" połączona z wykładem Joanny Stoklasek-Michalak

11.02.2016 17:00
Znikające portale Kłodzka

Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 11 lutego 2016 r. o godz. 17.00 zaprasza na wykład Joanny Stoklasek-Michalak Zanikające portale Kłodzka – relikty miasta i jego historii połączony z promocją najnowszego tomu Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej.
 

 

 

Wydawane od 1985 r. Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej mają za cel publikację materiałów będących efektem prac badawczych nad dziejami Kłodzczyzny. Od lat staramy się pogodzić cele naukowe z popularyzatorskimi mając nadzieję, że pismo będzie interesującą lekturą dla wszystkich zainteresowanych dziejami ziemi kłodzkiej. Obecnie oddajemy do rąk Państwa najnowszy, wydany pod koniec 2015 r. 13. tom  periodyku. Jednym z zawartych w tomie opracowań jest artykuł historyka sztuki, Joanny Stoklasek-Michalak, poświęcony portalom oraz ich fragmentom występującym w staromiejskiej części Kłodzka – zabytkom, które na naszych oczach ulegają postępującej destrukcji. Podczas spotkania autorka przybliży nam niektóre z nich i zapewne skłoni do refleksji: czy pozwolimy na ich dalszą degradację, czy może spróbujemy zachować ich historyczną i estetyczną wartość?

 

W dniu promocji cena 13. tomu Zeszytów MZK - 20 zł (cena regularna - 28 zł).