PROJEKTOWANIE HISTORII

01.04.2017 08:00
31.03.2018 16:00

 

Z radością informujemy, iż wniosek projektowy pn. „Projektowanie historii” złożony w lipcu 2016 r. przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie w wysokości 19 999, 95 EUR. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Intereg V-A Republika Czeska –Polska 2014-2020  oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.

Jego realizacja przypada na okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. W ramach projektu odbędzie się szereg działań popularyzatorskich, wystawienniczych, wydawniczych, warsztatowych i artystycznych zmierzających do zacieśnienia współpracy  pomiędzy Muzeum Ziemi Kłodzkiej i Muzeum Powiatowym w Nachodzie oraz służących aktywizacji i integracji środowisk naukowych oraz mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego. Projekt ma za zadanie pogłębić wiedzę historyczną mieszkańców regionu, w nowatorski sposób upowszechniać jego dzieje i podsumowywać stan badań nad jego historią.

W ramach projektu zrealizowane będą niniejsze zadania: przygotowanie wystawy poświęconej słynnym dziejopisarzom ziemi kłodzkiej i ich dziełom, performance historyczno-muzyczny, organizacja polsko-czeskiej konferencji naukowej o historii ziemi kłodzkiej od czasów średniowiecza po czasy współczesne, plenerowa impreza historyczno-teatralna, polsko-czeskie warsztaty pod hasłem "Kaligrafia Kosmasa", wydawnictwo muzealne dla dzieci oraz publikacja pokonferencyjna. O terminach wydarzeń związanych z projektem będziemy Państwa informować na bieżąco.