"Projektowanie historii" - podsumowanie mikroprojektu