POWROTY. Ryszard Bilan - malarstwo, grafika , rzeźba.