Pierwsze jubileuszowe spotkanie

Rok 2023 to dla Muzeum Ziemi Kłodzkiej rok świętowania jubileuszu 60 lat działalności wystawienniczej, wydawniczej oraz popularyzującej kulturę i historię ziemi kłodzkiej.
Z tej okazji zaprosiliśmy Państwa - wszystkich miłośników regionu i sympatyków naszej instytucji - na pierwsze wydarzenie z okazji JUBILEUSZU MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ, czyli całorocznego cyklu spotkań i imprez, podczas których przypomnimy Państwu wybrane przedsięwzięcia, szczególnie istotne lub popularne w bogatym i wieloletnim dorobku Muzeum.
19 stycznia 2023 roku o godzinie 17:00 podczas pierwszego spotkania poświęconego duchowemu i religijnemu motywowi, nawiązującemu pośrednio i bezpośrednio do tematu Bożego Narodzenia, Tomasz Gmerek przypomniał wystawę fotograficzną pt. Chrystus narodził się w drodze do Lądka (czynną w latach 2010-2011) i opowiedział, jak sfotografowane wówczas przez niego przydrożne kapliczki mają się dzisiaj, a Joanna Stoklasek Michalak w prelekcji pt. Gdy się dziecię rodzi. Motyw narodzin w Rodzinie Świętej w malarstwie zaprezentowała ikonografię motywu narodzin dzieci w rodzinie Marii z Nazaretu.
Kolejne inicjatywy wzbogacimy o nowe tematy i perspektywy, bo przecież Muzeum wciąż pełni swoją społeczną misję, w której Państwa udział jest zaszczytnym dopełnieniem.
Zapraszamy Państwa w kożdym miesiącu nowego roku - konkretną datę będziemy podawać na bieżąco na stronie i na profilu fb - www.facebook.com/MuzeumZiemiKlodzkiej
 
Zapraszamy do wysłuchania sporego fragmentu relacji z ostatniego wydarzenia!