Oblicze miasta. Katalog wystawy.

Katalog wystawy przygotowanej w 1986 r. w związku z otwarciem muzeum po długoletnim remoncie, w części pierwszej – opisowej – przedstawia, w  układzie retrospektywnym (tj. od współczesności po początki Kłodzka) rozwój i przeobrażenia miasta na przestrzeni wieków, druga część to katalog prezentowanych na wystawie eksponatów.

Oblicze miasta. Katalog wystawy. Autor Krystyna Oniszczuk-Awiżeń. Kłodzko 1986, ss. 100, 15x21 cm.

Cena: 1,20zł