Nasze drogi do małej ojczyzny. Rodzinne wspomnienia mieszkańców ziemi kłodzkiej.

Nasze Drogi do Małej Ojczyzny.jpg

Książka jest pokłosiem trzech edycji konkursu historycznego pt. Z jakimi wydarzeniami historycznymi związane są losy Twojej rodziny, organizowanego przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej i kłodzki oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego wśród uczniów szkół gimnazjalnych. Zawiera 29 spisanych i wyróżnionych w konkursie wspomnień, zebranych przez uczniów wśród najstarszych członków swoich rodzin, przybyłych na ziemię kłodzką po zakończeniu II wojny światowej. Publikacja zawiera także bogaty materiał ilustracyjny, m.in. archiwalne zdjęcia rodzinne, fotografie dokumentów, wycinków prasowych, obwieszczeń władz miejskich z lat powojennych.

Nasze drogi do małej ojczyzny. Rodzinne wspomnienia mieszkańców ziemi kłodzkiej. Red. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, współpr. Irena Klimaszewska. Kłodzko 2008, ss. 80, 21x21 cm.

Cena: 10zł