Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 50 lat dla regionu 1963-2013.

50lat_cover.jpg

Chcąc uczcić przypadający w 2013 r. jubileusz 50-lecia działalności Muzeum Ziemi Kłodzkiej placówka wydała publikację poświęconą jej wieloletniemu dorobkowi. Książka składa się z trzech części. Pierwsza część zatytułowana 50 wydarzeń na 50-lecie zawiera krótki przegląd wybranych wydarzeń organizowanych przez Muzeum w latach 1963-2013. Wybranych, bowiem liczba wystaw, prelekcji, koncertów, sesji popularno-naukowych, lekcji muzealnych i innych projektów, od chwili uruchomienia Muzeum systematycznie zwiększała się z każdym rokiem, nabierając coraz większego rozmachu i zyskując na popularności.

Druga część pracy zawiera Bibliografię Muzeum Ziemi Kłodzkiej za lata 1963-2013, opracowaną „ku pamięci”, aby pokazać ogrom i różnorodność podejmowanych przez placówkę działań kulturalnych, badawczych i artystycznych na przestrzeni 50. lat i ich oddźwięk w prasie, a także z myślą o wszystkich zainteresowanych dorobkiem placówki.

W trzeciej części - Postscriptum - zamieszczono kilkadziesiąt wybranych opinii wyrażonych przez osoby odwiedzające Muzeum w minionych latach, a dotyczących jego propozycji wystawienniczych. Ich refleksje i poglądy, zapisane w muzealnych Księgach Pamiątkowych, stanowią dla pracowników Muzeum ważne źródło informacji o zasadności i efekcie prowadzonych działań.

Publikacja zawiera bogaty materiał ikonograficzny ilustrujący ciekawsze dokonania placówki.

Mamy nadzieję, że choć w tak telegraficznym skrócie udało nam się pokazać trwające pół wieku starania na rzecz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego ziemi kłodzkiej, bogatą działalność, o której głośno było nie tylko w regionie, dostarczającą zarówno wiedzy, jak i intelektualnych i estetycznych doznań.

Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 50 lat dla regionu 1963-2013. Oprac. Irena Klimaszewska, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, Joanna Stoklasek-Michalak. Kłodzko 2014, ss. 206, 21x21 cm.

Cena: 20zł