Moja droga do domu

12.09.2020 15:00
Europejskie Dni Dziedzictwa 2020
Moja droga do domu
Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa w Muzeum Ziemi Kłodzkiej odbędzie się online. 12 września 2020 r., o godz. 15.00 zapraszamy na naszą stronę facebookową do wysłuchania relacji ludzi, których po latach wojennej zawieruchy, przesiedlono na ziemię kłodzką, gdzie znaleźli swój dom.
II wojna światowa przyniosła trwałe zmiany na mapie Europy oraz migracje i przesiedlenia setek tysięcy ludzi. W wyniku decyzji wielkich mocarstw granice Polski uległy całkowitym przeobrażeniom. Tereny przygraniczne nad Odrą stały się miejscem niemal całkowitej wymiany ludności. Od początku 1946 do końca 1947 r. trwała wielka akcja przesiedleńcza. W wyniku masowych transportów wysiedlono niemal wszystkich byłych, niemieckich mieszkańców ziemi kłodzkiej. Na ich miejsce przybyli Polacy z tzw. Polski Centralnej, Polacy wysiedleni z przekazanych Związkowi Radzieckiemu terenów wschodnich byłej Rzeczpospolitej, Polacy z Syberii i Kazachstanu (ofiary masowych deportacji z lat 1939-1941). Podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa zaprezentujemy relacje świadków tych wydarzeń. Ludzi, których po latach wojennej zawieruchy, przesiedlono na ziemię kłodzką, gdzie znaleźli swój dom.