Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum.

Michał Klahr Starszy.jpg

Katalog wystawy przygotowanej w 300-lecie urodzin i 250-lecie śmierci jednego z czołowych śląskich artystów 1. połowy XVIII stulecia prezentuje postać i dorobek twórczy artysty oraz opis wraz z materiałem ikonograficznym eksponowanych na wystawie dzieł.

Michał Klahr Starszy i jego theatrum sacrum. Autor Romuald Nowak. Kłodzko 1992, ss. 48, 21x26 cm.

Cena: 4,50zł