Kruche Piękno

14.12.2023 12:00
387627723_188169890952889_2348264406613088684_n.jpg
Burmistrz Miasta Kłodzka
Michał Piszko
 
Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
Krzysztof Miszkiewicz
 

zapraszają na uroczyste

Uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku

 
z prezentacją wystawy
 

Kruche Piękno

Szkło kłodzkie z połowy XX wieku
Kolekcja Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

14 grudnia 2023, godzina 12:00
 
W programie:
◦ Przywitanie zaproszonych Gości
◦ Prezentacja zdjęć z realizacji projektu
◦ Oprowadzanie kuratorskie po nowej wystawie szkła - Lucyna Świst
◦ Pokaz grawerowania szkła w wykonaniu Ryszarda Ściebury
◦ Koncert kameralny
◦ Wystąpienia zaproszonych Gości
 
 
Szlak Via Fabrilis
Szlak Via Fabrilis, łączący miejsca związane z różnymi rzemiosłami, powstawał etapami, w ramach realizacji kolejnych projektów transgranicznych. Wraz z upływem czasu do szlaku dołączali kolejni członkowie - obecnie obejmuje on 38 instytucji w 33 miejscowościach. Nadrzędnym celem tego przedsięwzięcia była ochrona dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-czeskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych, czasami zapomnianych już rzemiosł.
Pierwotnie szlak przebiegał z północy na południe, od Bolesławca w Polsce do Vrchlabi w Czechach, łącząc 15 instytucji. Powstał w latach 2008-2010 w ramach projektu zatytułowanego „Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych", realizowanego przez Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Muzeum Karkonoskiego Parku Narodowego we Vrchlabí. Po polskiej stronie trasa wiodła przez Szklarską Porębę, Jelenią Górę, Wleń i Lubomierz oraz Lwówek Śląski.
Transgraniczny szlak rozszerzono w latach 2013-2014 w ramach kolejnego projektu - „Via Fabrilis - szlak tradycji rzemieślniczych II". Tym razem poprowadzono go przez 21 miejscowości, łącząc 26 instytucji po polskiej i czeskiej stronie Karkonoszy i Gór Izerskich.
W wyniku realizacji projektu, Hradek nad Nisou i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł" w latach 2017-2018 do szlaku włączono dom przysłupowy Koník w Hradku nad Nisou, jeden z nielicznych przykładów architektury charakterystycznej dla regionu Górnych Łużyc i północnych Czech.
Ostatni etap rozbudowy szlaku odbył się w latach 2019-2022 w ramach projektu „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis". Poszerzono go wówczas o następujące instytucje: po stronie polskiej - Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Regionalne w Chojnowie, Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach, Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, PPH Vitbis sp. z o.o. w Złotoryi i Szlak Ginących Zawodów w Kudowie Zdroju, a po stronie czeskiej - Městské muzeum v Jaroměři, Městské muzeum Nové Město nad Metují, Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem oraz Regionální muzeum Náchod.
 
Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis-uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
Dofinansowanie z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ze środków finansowych Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
PRZEKRACZAMY GRANICĘ
EVROPSKA UNIS/UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ REMONTÓW REGIONALNYCH
Ministerstwo Kultury
 
 
Wystawa szkła artystycznego zrealizowana w ramach projektu:
Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis - uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku
Projekt współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837
Dofinansowanie z programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.