Kontrola granicy państwowej przez Urząd Bezpieczeństwa na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1956

21.03.2020 15:00
Boboszów, fot. Tomasz Gmerek

W celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, od dnia 12 do 29 marca 2020 r., wszystkie wydarzenia w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku zostają odwołane.

W tym okresie kłodzkie muzeum nie będzie czynne również dla zwiedzających.

Za utrudnienia przepraszamy!

Krzysztof Miszkiewicz
Dyrektor Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

.

.

.

.

Prelekcja Krzysztofa Łagojdy - Kontrola granicy państwowej przez Urząd Bezpieczeństwa na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1956 NIE ODBĘDZIE SIĘ.
Przepraszamy!
 

Krzysztof Łagojda

Historyk, doktorant w Zakładzie Historii Europy Wschodniej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2017-2019 współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, autor artykułów naukowych i popularnonaukowych, poświęconych głównie okupacji Polski w czasie drugiej wojny światowej, zbrodni katyńskiej i czasom stalinizmu w Polsce, drukowanych na łamach wydawnictw zbiorowych oraz takich periodyków, jak: Śląski Kwartalnik Historyczny „Sobótka”, „Pamięć i Sprawiedliwość”, „Dzieje Najnowsze”, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej”. Autor, edytowanej w 2016 roku, książki pt. Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty, laureat nagrody im. Prof. Wojciecha Wrzesińskiego za najlepszą pracę magisterską z historii XX wieku. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą stalinizacji ziemi kłodzkiej.

Współorganizator: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Kłodzku

 

____________________________________________________________________________________
ENG

 

Krzysztof Łagojda

Historian, PhD student at the department of Eastern European History of the Historical Institute of the University of Wrocław, in the years 2017-2019 a collaborator of the Institute of National Remembrance, author of popular scientific articles devoted mainly to the occupation of Poland during World War II, the Katyn massacre and the times of Stalinism in Poland, printed in the pages of collective publications and such periodicals as: the Silesian Historical Quarterly "Sobótka", "Memory and Justice", "Recent History", "Wroclaw Yearbook of Oral History". Author of the book (edited in 2016) titled ‘Life in the Shadow of Death. The Fate of Katyn families in the years 1939-1989 in the Light of Interviews with the Members of the Lower Silesian Katyn Family.’ Winner of the Professor Wojciech Wrzesiński prize for the best master's thesis in the history of the 20th century. He is currently preparing a doctoral dissertation on the Stalinization of the Kłodzko land.