Kłodzkie Szkło Artystyczne 2. połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku