Kłodzkie Szkło Artystyczne 2. połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

Zapraszamy na relację z otwarcia wystawy w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu pt. Kłodzkie Szkło Artystyczne 2. połowy XX wieku ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

 

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, nr projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001837

 

Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis
– uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku