Kłodzkie pochodzenie Aleksandra Szlama

29.04.2022 17:00
Tomasz Jaworski

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE Z PROF. TOMASZEM JAWORSKIM

      29 kwietnia, w godzinach popołudniowych, Muzeum Ziemi Kłodzkiej będzie gościć  Tomasza Jaworskiego, historyka, emerytowanego profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego, specjalizującego się       w demografii i historii gospodarczej. Przez parę lat prof. Jaworski, który ma już w swoim dorobku wiele wartościowych publikacji, pozyskiwał materiały do wydanej rok temu książki pt. Od szycia ocalenia do call center. Saga rodu Aleksandra Szlama. Publikacja prezentuje losy, urodzonego i mieszkającego przez pewien czas w Kłodzku Aleksandra Szlama, jak też dramatyczne dzieje jego rodziny, która przeszła gehennę drugiej wojny światowej.

       Jak czytamy, A. Szlam mimo upływu czasu wciąż ma z pobytu w Kłodzku, jako „miejsca szczęśliwego dzieciństwa”, dobre wspomnienia. Do dzisiaj pamięta stadion do gry w piłkę nożną, plac na którym zimą tworzono lodowisko i gdzie jeździł na łyżwach, Nysę Kłodzką, która „rozbudzała wyobraźnię dziecka”, czy też twierdzę „górującą nad miastem jak tajemniczy skarbiec”. Późniejsze studia w USA, praca i pasja Aleksandra zaowocowały doniosłymi osiągnięciami, tj. stworzeniem systemu łączności, który, jak podkreśla w książce prof. Jaworski, ułatwił wszystkim, bez zmiany miejsca zamieszkania, utrzymanie stałego kontaktu, a tym samym zbliżenie ludzi. Stąd też Aleksander Szlam, powszechnie uznawany jest dziś za ojca światowej branży usług call center (telefoniczne centrum obsługi klientów). To również autor dużej liczby opatentowanych wynalazków. „Forbes”, ceniony, amerykański magazyn o tematyce biznesowej, porównał go nawet do Tomasza Edisona i Aleksandra Bella.

      Wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu z prof. Tomaszem Jaworskim, i tym samym do posłuchania opowieści o pochodzącym z Kłodzka Aleksandrze Szlamie, zapraszamy do siedziby Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku przy ul. I. Łukasiewicza 4, w piątek 29 kwietnia 2022 r., o godz. 17.00.

Wstęp wolny!

Koordynacja: Irena Klimaszewska