Kamień w architekturze i sztuce

03.12.2022 11:00
20221103kamienlorenclogomini.jpg
PTTK Oddział Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, Sudecki Klub Przewodnicki, Oddziałowa Komisja Krajoznawcza, Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, zapraszają na wykład prof. dr hab. Marka Lorenca pt. „Kamień w architekturze i sztuce” -
3 grudnia 2022 r., godz. 11:00.
wstęp: 15,- zł.
zgłoszenia: www.klodzko.pttk.pl
ilość miejsc ograniczona
 
Prof. dr hab. Marek Lorenc studia geologiczne odbył na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego, stopnie naukowe doktora nauk przyrodniczych oraz doktora habilitowanego nauk o ziemi w zakresie geologii nadała mu Rada Naukowa Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, a tytuł profesora nauk technicznych w dyscyplinie górnictwo i geologia inżynierska odebrał z rąk prezydenta RP. Po 30 latach pracy w Polskiej Akademii Nauk został profesorem nadzwyczajnym, a następnie zwyczajnym, na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, gdzie w latach 2008-2012 przez dwie kadencje był prodziekanem na Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji. Do czasu przejścia na emeryturę wypromował 3 doktorów, 85 magistrów, 57 licencjatów i 22 inżynierów oraz był autorem lub współautorem ponad 400 publikacji naukowych i popularnonaukowych oraz wielu wystąpień na krajowych i międzynarodowych kongresach czy konferencjach naukowych. Jest członkiem założycielem Europejskiej Sieci Dziedzictwa Górnictwa „Europamines Ltd.”, International Association of Geotourism, Stowarzyszenia Naukowo-Edukacyjnego "Terra Minera", a także honorowym członkiem hiszpańskiego stowarzyszenia Asociación Colectivo Projecto Arrayanes. Interesuje go materialne dziedzictwo górnicze oraz dobór materiału źródłowego do rekonstrukcji kamiennych zabytków architektury i rzeźby, a także fotografia, na którym to polu był autorem wielu indywidualnych wystaw.

 

 

 

ZałącznikRozmiar
plakat wykładu prof. Marka Lorenza.jpg180.75 KB