Jerzy Koszutski z kwartetem rewelersów, lata 50. XX w., fot. B. Mecwaldowski