Fotografowanie

W Muzeum Ziemi Kłodzkiej dozwolone jest nieodpłatne wykonanie fotografii pamiątkowych przez zwiedzającego amatorskim aparatem fotograficznym bez lampy błyskowej na potrzeby niekomercyjne. Za wykonanie zdjęć profesjonalnych przy pomocy specjalistycznego sprzętu fotograficznego – np. statywu, dodatkowego źródła oświetlenia – pobiera się opłatę w wysokości ustalonej z dyrekcją Muzeum. Odpłatność za wykonanie sesji zdjęć ślubnych wynosi 200 zł brutto za godzinę, a innych uroczystości wg indywidualnych ustaleń z dyrekcją Muzeum. W uzasadnionych przypadkach decyzję o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z ww. opłat podejmuje dyrektor Muzeum. Opłaty za fotografowanie uiszczane są w kasie biletowej Muzeum.