Fotografia: Grzegorz Matoryn Projekt formy: Bronisław Wolanin Szkliwo::Andrzej Skowroński