Ferie w Muzeum

11.02.2020 10:00
20.02.2020 12:00
Ferie

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież na zajęcia podczas ferii!

11 lutego, godz. 10.00
Podróż do Armenii - opowieści o Armenii wraz z prezentacją multimedialną oraz warsztaty alfabetu ormiańskiego

13 lutego, godz. 10.00
Maskarada, płaszcz i szpada - historia karnawału oraz warsztaty zdobienia masek karnawałowych

18 lutego, godz. 10.00
Pozdrowienia z podróży po ziemi kłodzkiej – historia pocztówek, lekcja na wystawie „Atrakcje turystyczne ziemi kłodzkiej na dawnej karcie pocztowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej”oraz warsztaty tworzenia pocztówek stylizowanych na tzw. grusssy

20 lutego, godz. 10.00
O czym tykają zegary – gry i zabawy na muzealnej wystawie zegarów „Oczy czasu”

Wstęp - 6 zł od osoby

 

______________

ENG

We invite all children and young people to interesting classes during the holidays!

11 February, 10.00
Journey to Armenia - stories about Armenia with a multimedia presentation and workshop about the Armenian alphabet

February 13, 10.00
Masquerade, cloak and sword - the history of the carnival and workshops about decorating carnival masks

February 18, 10.00
Greetings from the journey around the Kłodzko Land - history of postcards, a lecture at the exhibition "Tourist Attractions of Kłodzko Land on Old Postcards from the Collections of the Museum of Kłodzko Land" and workshops on the creation of postcards made in the so-called grusssy style

February 20, 10.00
What are the clocks about? – Fun and entertaining games at the museum's clock exhibition "Eyes of Time"

 

Entrance – PLN 6 per person!

ZałącznikRozmiar
Ferie 2020 Plakat106.71 KB