Europejskie Dni Dziedzictwa

18.09.2022 15:00
18.09.2022 18:00

Zapraszamy na kolejną edycję Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem Połączeni Dziedzictwem - 18 września 2022, o godz. 15:00.

Dziedzictwo kłodzkich Augustianów

Dzisiejsi mieszkańcy ziemi kłodzkiej w wyniku decyzji wielkich mocarstw, jakie zapadły po II wojnie światowej, stali się spadkobiercami materialnego dziedzictwa kulturowego pokoleń zamieszkujących te tereny.

Średniowieczne Kłodzko skupiało stosunkowo dużą liczbę budowli sakralnych. Kościoły i klasztory należały do działających tu zakonów: augustianów, bernardynów, joannitów i franciszkanów. Szczególne miejsce w dziejach kłodzkiej kultury wieków średnich przypadło augustianom. Zakon skupiał ludzi trudniących się pisaniem, oprawianiem i ozdabianiem ksiąg, specjalizujących się w kaznodziejstwie, śpiewie i muzyce organowej. Augustianie słynęli z bogatej biblioteki i skryptorium, w którym powstało wiele artystycznie iluminowanych dzieł.

► Podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa zapraszamy do kłodzkiego skryptorium augustiańskiego na wystawie „Z dziejów Kłodzka”, gdzie odbędzie się prelekcja poświęcona kłodzkim augustianom oraz warsztaty przybliżające tajniki pracy skryby i iluminatora. Uczestnicy zajęć, ubrani w stroje zakonników augustianów i wyposażeni w „średniowieczne” akcesoria pisarskie, poznają krój pisma i sposób ozdabiania rękopisów w średniowieczu. Ponadto wykonają własny, barwny inicjał.

Wstęp wolny!