Duszniki-Zdrój czy Paryż? Artyści kultury kłodzkiej na tle Śląska i Europy

03.03.2017 17:00

Zapraszamy na spotkanie z Rainerem Sachsem pt. Duszniki-Zdrój czy Paryż? Artyści kultury kłodzkiej na tle Śląska i Europy - 3 marca 2017 r., godz. 17.00

Reiner Sachs - historyk, badacz i ekspert w zakresie dziejów Śląska i ziemi kłodzkiej, przedstawiciel Konsulatu Republiki Generalnej Niemiec we Wrocławiu, autor Leksykonu Artystów i Twórców Rzemiosła Artystycznego Śląska.

                Badania archiwaliów mają fundamentalne znaczenie dla poznawania dziejów sztuki europejskiej i to właśnie one wciąż rozszerzają naszą wiedzę w tej dziedzinie. Prace nad opracowaniem Leksykonu Artystów Plastyków i Twórców Rzemiosła Artystycznego Śląska rozpoczęto w 1974 roku. W ramach tej akcji przeglądnięto dotychczas ponad 15 000 tomów archiwaliów, przede wszystkim ksiąg metrykalnych.

                Spora liczba przebadanych materiałów źródłowych pozwala już na zastosowanie metod statystycznych. Wynika z nich, że obecny powiat kłodzki był jednym z najciekawszych subregionów artystycznych Śląska, posiadającym spore znaczenie dla innych obszarów Europy, w tym Polski. W wielu wypadkach udało się uzyskać nowe, czasem zaskakujące informacje, a także skorygować niemałą liczbę mylnych ustaleń.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Rainer Sachs