Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956

26.06.2024 17:00
Krzysztof Łagojda

Zapraszamy na promocję najnowszej publikacji dr. Krzysztofa Łagojdy pt. Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956.

Obszerna, licząca 900 stron, praca jest zmienioną wersją rozprawy doktorskiej historyka, charakteryzującą panujący po drugiej wojnie światowej system, z uwzględnieniem czterech najważniejszych jego filarów: partii komunistycznej, gospodarki, propagandy i aparatu represji.

Spotkanie z udziałem autora publikacji dr. Krzysztofa Łagojdy oraz prof. Małgorzaty Ruchniewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego (promotorki pracy K. Łagojdy) odbędzie się 26 czerwca 2024 roku o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Kłodzkiej.

Podczas spotkania prowadzona będzie sprzedaż książki w cenie promocyjnej!

Wydarzeniu towarzyszyć będzie mała ekspozycja, na której kłodzki kolekcjoner - Adrian Kalfas – zaprezentuje fragment swojej niezwykle bogatej kolekcji. Każdy zainteresowany z bliska będzie mógł zobaczyć wyposażenie i umundurowanie, pałkę, legitymację i inne historyczne elementy z tamtego okresu.

Dr Krzysztof Łagojda jest historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zbrodni katyńskiej oraz okresu stalinowskiego w Polsce. Historyk jest autorem licznych artykułów, które publikował na łamach takich czasopism jak: „Dzieje Najnowsze”, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały”, „Przegląd Zachodni”, „Wrocławskie Studia Wschodnie”, „Aparat Represji w Polsce Ludowej”, „Komunizm: System-Ludzie-Dokumentacja”. W swoim dorobku ma tak ważną publikację, jak: Życie w cieniu śmierci. Losy rodzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej. Wybrane aspekty. Właśnie ukazała się drukiem jego kolejna publikacja pt. Cztery filary stalinizacji. Ziemia kłodzka w czasach sytemu totalitarnego 1948-1956 na którą wszyscy zainteresowani powojenną historią Kłodzczyzny czekali z niecierpliwością.

 

 

 

#stalinizacja

#ziemiakłodzka

#krzysztofłagojda

#małgorzataruchniewicz

#adriankalfas