CZAS TAJEMNIC

14.08.2014 20:00
14.08.2014 22:00
czas tajemnic kwadrat_0.jpg

Impreza plenerowa na ulicach Kłodzka.

Przełom XIX i XX wieku. Rozebrane niedawno mury oraz bramy miejskie – zwłaszcza Czeska i Zielona – uwalniają Kłodzko z ciasnych objęć garnizonowego miasta. Na dotychczasowych przedmieściach powstają nowe osiedla willowe dla bogatszych mieszczan i przedsiębiorców kłodzkich, a w sąsiedztwie istniejących do niedawna murów zakładane są parki i skwery, stanowiące ulubione miejsce Kłodzczan.

Jednym z takich miejsc jest Anlagen am Böhmischen Thor. Malowniczy park z fontanną i pomnikiem historycznym stał się atrakcyjną areną dla towarzyskich spotkań szacownych kłodzczan, zarówno zajętych na co dzień ludzi interesu jak i ich małżonek, które w cieniu młodych drzew mogły podzielić się nowinami, o których być może ściany nie powinny słyszeć…

Stuletni „las kukawek” – wcale nie niemy świadek tamtych spotkań i rozmów – może nam zdradzić wiele interesujących sygnałów z życia ówczesnego miasta, niejedną tajemnicę i kilka skandali.

Początek pełnej tajemnic wędrówki będzie miał miejsce na dziedzińcu kłodzkiego muzeum.

W wydarzeniu wezmą udział artyści z Czech (aktorzy z Teatru Novogo Fronta) i Polski ( Teatr TUB), wolontariusze, przyjaciele oraz pracownicy Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Serdecznie zapraszamy!

 

Mikroprojekt pn."Wspólny czas" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice."