Zasady korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Z książek, czasopism i innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece można  korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

4. Czytelnik ma prawo do korzystania w Bibliotece z własnych publikacji pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia.

5. Czytelnik może skopiować odpłatnie na miejscu w Bibliotece niektóre publikacje ze zbiorów Biblioteki. Nie kopiujemy materiałów wydanych przed 1945 r., jak również tych będących w złym stanie zachowania.

 

Biblioteka czynna jest w środy, czwartki i piątki od godziny 10.00 do 16.00. 
Do dyspozycji czytelników jest katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz liczne kartoteki tematyczne.

 

Ze względu na jednoosobowe stanowisko, jak również szeroki zakres obowiązków pracownika biblioteki wszystkich pragnących skorzystać z księgozbioru muzealnego prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy biblioteka w danym dniu jest czynna pod numerem tel. 74 867 35 70.