Zasady korzystania

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby.

2. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

3. Z książek, czasopism i innych materiałów zgromadzonych w Bibliotece można  korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.

4. Czytelnik ma prawo do korzystania w Bibliotece z własnych publikacji pod warunkiem ich wcześniejszego zgłoszenia.

5. Czytelnik może skopiować odpłatnie na miejscu w Bibliotece niektóre publikacje ze zbiorów Biblioteki. Nie kopiujemy materiałów wydanych przed 1945 r., jak również tych będących w złym stanie zachowania.

 

Biblioteka czynna jest w środy, czwartki i piątki od godziny 10.00 do 16.00. 
Do dyspozycji czytelników jest katalog alfabetyczny i rzeczowy oraz liczne kartoteki tematyczne.

 Informujemy, że do dnia 14 lutego 2020 r. czytelnia Biblioteki Naukowej bedzie nieczynna. Za trudności przepraszamy.

Ze względu na jednoosobowe stanowisko, jak również szeroki zakres obowiązków pracownika biblioteki wszystkich pragnących skorzystać z księgozbioru muzealnego prosimy o wcześniejsze upewnienie się, czy biblioteka w danym dniu jest czynna pod numerem tel. 74 867 35 70.