Kilka słów o historii

_DSC2498.jpg

Księgozbiór zaczęto gromadzić wraz z rozpoczęciem działalności Muzeum w 1963 r., jednak wówczas aktywność Biblioteki była ukierunkowana głównie na zaspokojenie doraźnych potrzeb pracowników merytorycznych placówki. Dopiero w nowym obiekcie, w pięknie odrestaurowanym konwikcie jezuickim, w pomieszczeniu dawnego refektarza, można było rozpocząć statutową działalność. Nastąpiło to pod koniec 1988 r., gdy biblioteka stała się samodzielnym i równorzędnym w stosunku do funkcjonujących komórek organizacyjnych działem Muzeum. Uznano, że nadrzędnym celem pracy tego działu będzie gromadzenie i zachowanie dla współczesnych i przyszłych pokoleń, pochodzącego z różnych epok, piśmiennictwa na temat Kłodzczyzny, jak również prowadzenie działalności popularyzatorskiej.