70-lecie Hufca ZHP Kłodzko

20.02.2016 16:00
70-lecie harcerstwa na Ziemi Kłodzkiej

Uroczyste obchody 70-lecia Hufca ZHP Kłodzko wraz z prezentacją wystawy okolicznościowej.