„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 12

zeszyty.png

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 12, red. Irena Klimaszewska, Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej, 2013, ss. 284.

Miło nam poinformować, że ukazał się 12. tom znanego muzealnego periodyku, w którym dominuje problematyka historyczna regionu kłodzkiego, a zawartość tradycyjnie została podzielona na następujące bloki: Artykuły; Dokumenty i materiały; Recenzje, omówienia, polemiki; Kronika; Nekrologi.

Chcąc uczcić przypadający w 2013 r. jubileusz 50-lecia muzeum w Kłodzku postanowiliśmy „zmodyfikować” nieco okładkę pisma,  a na pierwszych stronach periodyku zmieścić artykuły poświęcone naszej placówce. Poniżej krótka prezentacja zawartego w tomie materiału.

WSTĘP

Irena Klimaszewska – Muzeum Ziemi Kłodzkiej 1963-2013. 50 lat dla regionu

ARTYKUŁY

Irena Klimaszewska - Temat muzeum w Kłodzku na łamach prasy z lat 1950-1987. Przyczynek do historii placówki - analiza funkcjonowania tematu muzeum na łamach prasy dolnośląskiej, powstała m.in. w celu  znalezienia odpowiedzi na pytania - jakim echem odbiły się w materiałach prasowych sprzed lat związane z muzeum działania, jak postrzegano i oceniano placówkę, czy spełniała oczekiwania środowiska, które długo upominało się o jej powstanie?

Andrzej Behan - Gospodarka i życie mieszkańców Nowej Rudy za czasów  rodziny von Donyn (1352-1472) – dzięki analizie opracowań J. Köglera i J. Wittiga przedstawiono dzieje rodu, którego trwające 120 lat panowanie nad dobrami noworudzkimi doprowadziło do znacznego rozwoju gospodarczego tego rejonu.

Daniel Wojtucki -  Szubienica i pręgierz – urządzenia penitencjarne na ziemi kłodzkiej  w okresie nowożytnym - autor przedstawia kwestie dotyczące powstania i funkcjonowania obiektów dawnego prawodawstwa w regionie kłodzkim, jak np. pozyskanie przez dany ośrodek stosownych dokumentów dopuszczających budowę urządzeń penitencjarnych, koszty związane z ich wystawieniem czy remontem.

Grzegorz Pisarski – Studenci pochodzący ze wsi ziemi kłodzkiej na Królewskim Śląskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu w latach 1880-1920. Cz. 1 Stan na trzy semestry roku 1880 – autor, który od pewnego już czasu na łamach prasy i periodyków regionalnych prezentuje sylwetki studentów z ziemi kłodzkiej studiujących na Uniwersytecie we Wrocławiu w XIX i pierwszej połowie XX w., tym razem  koncentruje się na absolwentach pochodzących z takich wsi Kłodzczyzny, jak m.in. Domaszków, Drogosław, Dzikowiec, Ludwikowice Kłodzkie, Mielnik, Ołdrzychowice Kłodzkie, Wojbórz.

Joanna Stoklasek-Michalak - Zworniki na sklepieniach przedsionka, naw bocznych i kaplicy św. Jakuba kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku. Przyczynek do dalszych badań - pierwsza w historii prezentacja późnogotyckich zworników z kościoła pw. NMP w Kłodzku. Autorka zainspirowana wykonanymi przez Tomasza Gmerka fotografiami zworników zdobiących sklepienia świątyni podjęła się trudnego zadania ich identyfikacji.

Piotr Sroka - Browarnictwo na ziemi kłodzkiej w latach 1945-1950 - opracowanie dokonane w oparciu o materiały archiwalne, poświęcone historii browarnictwa na ziemi kłodzkiej, w okresie kluczowym dla najnowszych dziejów piwowarstwa na tym obszarze, tj. kilku lat od zakończenia drugiej wojny światowej.

MATERIAŁY I DOKUMENTY

Krystyna Oniszczuk-Awiżeń - Walory ikonograficzne papierowych pieniędzy zastępczych z lat 1918-1921 w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej - omówienie zespołu papierowych pieniędzy zastępczych, edytowanych na terenie ziemi kłodzkiej (w Bardzie, Dusznikach, Kłodzku, Kudowie, Lądku, Lewinie, Międzylesiu, Polanicy i Stroniu Śląskim), będących ze względu na bogactwo treści i szaty graficznej cennym źródłem historycznym.

Joanna Stoklasek-Michalak - Grafiki Zdzisława Milacha w zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Komunikat - informacja o zbiorze grafik, urodzonego w Kłodzku plastyka, których liczba znacznie powiększyła się wraz z pozyskaniem w ostatnich latach przez muzeum kilkudziesięciu kolejnych prac artysty.

Piotr Piluk -  Sprawy Kłodzkiego Oddziału Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce (1950-1978) w dokumentacji Zarządu Głównego w Warszawie. Rekonesans tematyczny -  autor, na podstawie wybranych zapisów znajdujących się w protokołach z posiedzeń naczelnych władz TSKŻ, jak też relacji w prasie żydowskiej, podjął próbę stworzenia obrazu działalności oddziału TSKŻ w Kłodzku.

Andrzej Prasał - Zbiór Orgel-Meldebogen 1943-1945 z Archiwum Jezuickiego w Kłodzku - dzięki nieustającym badaniom autora nad dziejami muzyki organowej, otrzymaliśmy informację o dokumencie dostarczającym cennych wiadomości na temat  109. organów z kościołów katolickich Kłodzczyzny.

RECENZJE. OMÓWIENIA. POLEMIKI

Małgorzata Ruchniewicz - recenzje „Roczników Muzeum Papiernictwa” (R.1-6), wydawanych od 2008 r. przez muzeum w Dusznikach-Zdroju oraz książki A. Prasała, Organy w kościołach dekanatu Bystrzyca Kłodzka, która ukazała się w 2013 r.

Tomasz Przerwa - recenzja, wydanej w 2012 r. w Münster, obszernej pracy pt. Die Grafschaft Glatz zwischen 1918-1946. Beiträge über eine schlesische Kulturlandschaft. Festschrift für Franz Jung zum 75. Geburtstag.

Grażyna Szpulak -  Jan Kulka – życie i twórczość (1937-2000). Biobibliografia - bibliografia podmiotowa zawiera wszelkie teksty autorstwa J. Kulki (publikowane, niepublikowane, domniemane), bibliografia przedmiotowa materiały poświęcone temu cenionemu poecie zawarte w publikacjach zwartych, dokumentach niepublikowanych, wydawnictwach ciągłych i czasopismach.

Irena Klimaszewska  - Przegląd publikacji regionalnych z lat 2011-2012

Tomasz Przerwa, Grzegorz Pisarski - kontynuacja polemiki, zapoczątkowanej w tomie 11. „Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej” przez T. Przerwę, w związku z artykułem G. Pisarskiego pt. Komendanci twierdzy srebrnogórskiej, zamieszczonym w „Zeszytach Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 10.

KRONIKA

Barbara Frydrych -  Sprawozdanie z działalność Muzeum Ziemi Kłodzkiej za lata 2011-2012

NEKROLOGI

Mirosław Przyłęcki, 1931-2011  (oprac. Krystyna Toczyńska-Rudysz), Zofia Tabaka, 1926-2012 (oprac. Lucyna Świst), Andrzej Ropelewski, 1923-2012 (oprac. Krystyna Oniszczuk-Awiżeń), Stanisław Szczypka, 1936-2013 (oprac. Iwona Mokrzanowska)

 

Red. Irena Klimaszewska. Kłodzko 2013, ss. 283, 17x24 cm.

Cena: 28zł

ZałącznikRozmiar
zeszyty 12 spis treści cz. 1.jpg763.82 KB
zeszyty 12 spis treści cz. 2.jpg685.47 KB